suncokretovo ulje snine trade doo

Suncokretovo ulje

prosečne vrednosti
SMK - max 3,0 %
ISPARLJIVE MAT. - max 0,3 %
FOSFOR - max 0.025 %
JODNI BROJ - 118-141
NEOSAPUNJIVE MAT. - max 0,1 %
INDEKS REFRAKCIJE - 1,461 - 1,468
SAPONIFIKACIONI BROJ - 188-194

S-nine Trade d.o.o.
Stevana Musića 15,  21000 Novi Sad, R Srbija
+38166 290902
office@snine.rs

Copyright © 2020 Snine-Trade. All Rights Reserved.