SUNCOKRETOVA SAČMA

Suncokretova sačma

Sačma je visokoproteinski proizvod koji se dobija nakon ekstrakcije ulja iz semena, a koristi se u ishrani životinja.Boja suncokretove sačme je smeđa do sivo smeđa. Suncokretova sačma se koristi u ishrani brojlera, živine i preživara. Koristi u ishrani životinja uglavnom radi proteina, ali pored proteina ona takođe sadrži značajne količine ugljenohidratnih komponenata.

S-nine Trade d.o.o.
Stevana Musića 15,  21000 Novi Sad, R Srbija
PIB: 111254526
+38166 290902 |
office@snine.rs

Copyright © 2020 Snine-Trade. All Rights Reserved.