SUNCOKRET

Suncokret

Suncokret je najznačajnija uljarica na području Srbije. Njegovo zrno sadrži oko 50% ulja. Pored ulja koje se uglavnom koristi u direktoj ljudskoj upotrebi (kao ulje za prženje), preradom suncokreta dobijamo i i nusproizvod sačmu koja obiluje belančevinama, ugljenim hidratima, mineralnim materijama zbog čega predstavljaju jednu od važnijih komponenti u pripremi koncentrovane stočne hrane.

S-nine Trade d.o.o.
Stevana Musića 15,  21000 Novi Sad, R Srbija
PIB: 111254526
+38166 290902 |
office@snine.rs

Copyright © 2020 Snine-Trade. All Rights Reserved.