IZVOZ

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 • Repičino ulje

  Repičino ulje

  prosečne vrednosti
  SMK - max 1,5 %
  ISPARLJIVE MAT. max 0,5 %
  FOSFOR - max 20,75mg/kg
  NEOSAPUNJIVE MAT. - max 0,32 %
  INDEKS REFRAKCIJE - 1,4660
  SAPONIFIKACIONI BROJ - 192
 • Suncokretovo ulje

  Suncokretovo ulje

  prosečne vrednosti
  SMK - max 3,0 %
  ISPARLJIVE MAT. - max 0,3 %
  FOSFOR - max 0.025 %
  JODNI BROJ - 118-141
  NEOSAPUNJIVE MAT. - max 0,1 %
  INDEKS REFRAKCIJE - 1,461 - 1,468
  SAPONIFIKACIONI BROJ - 188-194
 • Sojino ulje

  Sojino ulje

  prosečne vrednosti
  SMK - max 1,5 %
  ISPARLJIVE MAT. - max 0,3 %
  FOSFOR - max 0.03 %
  JODNI BROJ - 119-138
  NEOSAPUNJIVE MAT. - do 1,5 %
  INDEKS REFRAKCIJE - 1,466 - 1,476
  SAPONIFIKACIONI BROJ - 192
 • Sojina sačma

  Sojina sačma

  prosečne vrednosti
  SIROVI PROTEIN - min 44 %
  VLAGA - max 12 %
  CELULOZA - max 7 %
  PEPEO - max 7 %
  SIROVE MASTI - max 2 %
 • Suncokretova sačma

  Suncokretova sačma

  prosečne vrednosti
  SIROVI PROTEIN - min 33%
  VLAGA - max 12 %
  SIROVA VLAKNA - max 19 %
  PEPEO - max 8 %
  SIROVE MASTI - max 2 %
 • Sojina pogača

  Sojina pogača

  prosečne vrednosti
  SIROVI PROTEIN - 41,5 %
  MASTI - 6,5 %
  CELULOZA - 5.5 %
  PEPEO - 5,5 %
  VLAGA - 10 %
 • Soja

  Soja

  Soja je među njivskim biljkama najvažnija proteinsko – uljana kultura.
  Okruglo zrno soje može biti žute, zelene, crne boje ili višebojno.
  Soja ima veoma široku upotrebu, kako u ishrani ljudi i domaćih životinja, tako i u industrijskoj preradi.
  Soja se može višestruko iskoristiti, praktično svih 100%.
 • Suncokret

  Suncokret

  Seme suncokreta sadrži oko 50 % ulja, 20 % belančevina i ugljenih hidrata.
  Od suncokretovog ulja proizvode se margarin, majonez, stearin (služi u proizvodnji sveća, plastike, sapuna, kozmetike i za omekšivanje gume), farmaceutski proizvodi, boje, lakovi i dr.
 • Kukuruz

  Kukuruz

  Merkantilni kukuruz ima čvrsto zrno, sjajno žute boje.
  Zrno kukuruza se sastoji od endosperma, ljuske i klice.
  Pretežno služi za stočnu hranu, kao i za izradu brašna, prekrupe, skroba, kornfleksa, viskija, piva i jestivog ulja.
  U koncentrovanoj stočnoj hrani kukuruz je zastupljen sa 80%.
 • Pšenica

  Pšenica

  Pšenica je najvažnija vrsta žita, po rasprostranjenosti, proizvodnji, potrošnji, hranljivoj vrednosti, ali i po značaju u međunarodnoj trgovini.
  Pšenično zrno se sastoji od tri dela: omotača (ljuske), endosperma i klice.
  Pšenica kao najvažniji poljoprivredni proizvod ima upotrebnu vrednost kao tehnološka sirovina za proizvodnju brašna, hleba, peciva, testenina, itd.
 • Repin rezanac

  Repin rezanac

  Rezanac šećerne repe se primenjuje kao životinjska hrana i prvenstveno koristi u ishrani stoke.
  Bogat je sirovim vlaknima, belančevinama, različitim mineralima, aminokiselinama i vitaminima.
  Pripada kategoriji visokokvalitetne stočne hrane.
 • Životinjska mast

  Životinjska mast

  Životinjska mast kategorije 3

S-nine Trade d.o.o.
Stevana Musića 15,  21000 Novi Sad, R Srbija
PIB: 111254526
+38166 290902 |
office@snine.rs

Copyright © 2020 Snine-Trade. All Rights Reserved.