kukuruz snine trade doo

Kukuruz

Merkantilni kukuruz ima čvrsto zrno, sjajno žute boje. Zrno kukuruza se sastoji od endosperma, ljuske i klice. Pretežno služi za stočnu hranu, kao i za izradu brašna, prekrupe, skroba, kornfleksa, viskija, piva i jestivog ulja. U koncentrovanoj stočnoj hrani kukuruz je zastupljen sa 80%.

S-nine Trade d.o.o.
Stevana Musića 15,  21000 Novi Sad, R Srbija
+38166 290902
office@snine.rs

Copyright © 2020 Snine-Trade. All Rights Reserved.