stocno brasno snine trade doo

Stočno brašno

Stočno brašno se dobija preradom pšenice namenjene za ljudsku upotrebu. Visok sadržaj lako usvojivih proteina i mikrobiološka ispravnost čini ovo brašno nezamenjiv u uzgoju i tovu preživara i živine.

S-nine Trade d.o.o.
Stevana Musića 15,  21000 Novi Sad, R Srbija
+38166 290902
office@snine.rs

Copyright © 2020 Snine-Trade. All Rights Reserved.