stocni kvasac snine trade doo

Stočni kvasac

Stočni kvasac ili proteinska smeša biljnog porekla. Veoma je bogat B vitaminima, mineralima i amino-kiselinama. Sušeni kvasac je takođe veoma bogat proteinima (preko 40 % od težine sušenog kvasca sačinjavaju proteini), i to proteinima veoma dobrog kvaliteta, koji se mogu uporediti sa kvalitetom proteina sojinog zrna (bogati su lizinom).

Aktivni suvi kvasac (95% suve materije) je najčešće korišćeni proizvod u industriji stočne hrane.

S-nine Trade d.o.o.
Stevana Musića 15,  21000 Novi Sad, R Srbija
+38166 290902
office@snine.rs

Copyright © 2020 Snine-Trade. All Rights Reserved.