sojina pogaca snine trade doo

Sojina pogača

Sojina pogača se dobija suvim ekstrudiranjem sojinog zrna. Sojina pogača predstavlja jedinstven izvor proteina, esencijalnih aminokiselina, sojinog ulja, minerala i vitamina rastvorljivih u mastima i na taj način zadovoljava sve potrebne kriterijume koje podrazumeva Pravilnik o kvalitetu hrane za životinje.

S-nine Trade d.o.o.
Stevana Musića 15,  21000 Novi Sad, R Srbija
+38166 290902
office@snine.rs

Copyright © 2020 Snine-Trade. All Rights Reserved.