lizin snine trade doo

Lizin

Lizin je jedna od esencijalnih aminokiselina. Aminokiseline su osnovne gradivne jedinice proteina, a dobijaju se pri razgradnji proteina. Lizin se ne može sintesitati u organizmu domaćih životinja, tako da se mora uneti hranom.

Koristi se kao dodatak u proizvodnji stočne hrane za ishranu prasadi, krmača, tovljenika, broilera, koka nosilja, teladi (u zamenama za mleko), ćurki, zečeva, ali i kao dodatak u hrani za kućne ljubimce i ribe.

S-nine Trade d.o.o.
Stevana Musića 15,  21000 Novi Sad, R Srbija
+38166 290902
office@snine.rs

Copyright © 2020 Snine-Trade. All Rights Reserved.