krompirov skrob snine trade doo

Krompirov skrob

Krompirov nativni skrob zadovoljava potrebe različitih proizvođača u prehrambenoj industriji, kao što su mesnoprerađivačka industrija, konditorska industrija, pekarska i mlečna industrija.
Krompirov nativni skrob se obično koristi kao zgušnjivač i vezivo, kao i za poboljšavanje teksture

S-nine Trade d.o.o.
Stevana Musića 15,  21000 Novi Sad, R Srbija
+38166 290902
office@snine.rs

Copyright © 2020 Snine-Trade. All Rights Reserved.